Muzeum Roubenka v Římově

Muzeum Roubenka v Římově

Muzeum, kde získáte informace o tom, jak se stavěla koněspřežka. A pro děti je připraveno kolejiště s vláčky

Název muzea je odvozen od skutečnosti, že muzeum se nachází ve své původní roubené budově, která je jednou z nejstarších místních staveb (1610).  Expozice je věnována bývalé koněspřežní železnici z Českých Budějovic do Lince a jejímu projektantovi Františku Antonínu Gerstnerovi, který měl v Římově projekční kancelář. Expozice je pak doplněna funkčním modelem kolejiště s vláčky, které jsou dílem německého rodáka žijícího dnes v Římově.

Přístupnost:  Bližší informace a aktuální otevírací době je možné získat www.rimov.cz nebo na čísle 387 987 105.

Vstupné:  Vstupné dobrovolné 

Jak se tam dostanete:  Muzeum Roubenka se nachází blízko centra obce. Zaparkovat můžete přímo před muzeem nebo v ulici, která k němu vede.

Doporučená délka návštěvy: minimálně 1 hodiny

Doplňující informace:

Římov je významným jihočeským poutním místem. Jeho historie zřejmě sahá až do 10. století, nicméně první zmínka o Římově pochází až z roku 1395. Opravdu zásadní rozvoj Římova však začal až o více jak 230 let později. Na návrh jezuitského lékárníka Jana Gurreho  došlo v Řimově roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou, jejíž jednotlivá zastavení jsou roztroušena v okolní krajině. Okolo loretánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. Ducha. Již během druhé poloviny 17. století se ustálily pravidelné termíny poutí a podle dobových zpráv sem chodilo ročně 40 až 80 tisíc poutníků.

Víte, že...

V obci lze navštívit i další zajímavá místa. Na náměstí J. Gurreho je například možné navštívit římovskou galerii, kde se pravidelně konají výstavy výtvarného umění. V roce 2019 bylo v Římově otevřeno Muzeum poutnictví.