Přidat do programu

Muzeum Roubenka v Římově

Římov je významným jihočeským poutním místem. Jeho historie zřejmě sahá až do 10. století, nicméně první zmínka o Římově pochází až z roku 1395. Opravdu zásadní rozvoj Římova však začal až o více jak 230 let později. Na návrh jezuitského lékárníka Jana Gurreho  došlo v Řimově roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou, jejíž jednotlivá zastavení jsou roztroušena v okolní krajině. Okolo loretánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. Ducha. Již během druhé poloviny 17. století se ustálily pravidelné termíny poutí a podle dobových zpráv sem chodilo ročně 40 až 80 tisíc poutníků. V současné době do Římova tolik návštěvníku asi nepřichází, což je možná škoda, protože kromě již zmíněné loretánské kaple, křížové cesty a kostela sv. Ducha je možné v v obci navštívit i další zajímavá místa. Na náměstí J. Gurreho je například možné navštívit římovskou galerii, kde se pravidelně konají výstavy výtvarného umění. Za návštěvu stojí i místní Muzeum Roubenka s expozicí věnované mimo jiné i koněspřežné dráze.    

Muzeum Roubenka

Název muzea je odvozen od skutečnosti, že muzeum se nachází ve své původní roubené budově, která je jednou z nejstarších místních staveb (1610).  Expozice je věnována bývalé koněspřežní železnici z Českých Budějovic do Lince a jejímu projektantovi Františku Antonínu Gerstnerovi, který měl v Římově projekční kancelář. Expozice je pak doplněna funkčním modelem kolejiště s vláčky, které jsou dílem německého rodáka žijícího dnes v Římově. Bližší informace a aktuální otevírací době je možné získat www.rimov.cz nebo na čísle 387 987 105.

Vodní dílo Římov

Na jižním okraji obce Římov byl tok řeky Malše přehrazen jednou z nejmladších přehrad v jižních Čechách. Přehrada Římov byla vybudována v letech 1971 – 1978. Jejím hlavním účelem bylo vytvořit zásobárnu pitné vody pro nedaleké České Budějovice a pro skupinový vodovod střední části jižních Čech. Tento účel však vytváří určitá zásadní omezení pro využití přehradní nádrže pro turistické a rekreační účely. V přehradě je tak zakázáno koupání a rybolov. Rovněž provoz lodí je pro běžné návštěvníky zapovězen. I přes tato omezení stojí za to se z centra Římova k přehradě vypravit a prohlédnout si toto monumentální vodohospodářské dílo. Sypaná přehradní hráz je 290 m dlouhá a v koruně 45 m vysoká. Celkový objem nádrže je 33,80 mil.m3. 

Zpět