Historické město České Budějovice

Historické město České Budějovice

Velkorysé založení Českých Budějovic na soutoku řek Vltavy a Malše bylo dílem krále Přemysla Otakara II. roku 1265. Město bylo obdařeno četnými výsadami a stalo se brzy křižovatkou obchodních cest spojujících Čechy s Podunajím.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z místních parkovišť nebo hromadné dopravy.

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny

Doplňující informace

Bohatlo nejen obchodem, ale i těžbou stříbra, jehož ložiska byla nalezena v 16. století na Rudolfově. Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale široké ulice a výstavní domy svědčily o světském rozkvětu města, kdežto nejstarší stavba – dominikánský klášter poukazoval na církevní hodnoty.

Chráněno královskou přízní a dobře spravováno svými radními město bohatlo a vzkvétalo několik staletí. Úpadek nastal až vlivem třicetileté války. Koncem 18. století se staly České Budějovice sídlem biskupa, což předznamenávalo jejich nový význam jako kulturního střediska se sítí církevních i světských škol.

V hospodářském ohledu bylo největším předělem otevření koněspřežní železnice mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem, která byla vystavěna v letech 1825-1832 podle plánů otce a syna Gerstnerových a zajišťovala dopravu zboží i osob. Mezi další rozvíjející se průmyslová odvětví patřilo pivovarnictví a výroba tužek.

Dominantou historického centra je čtvercové náměstí o velikosti 1 hektaru lemované převážně renesančními a barokními měšťanskými domy s loubími. Na náměstí upoutá zejména barokní radnice z roku 1730. Uprostřed náměstí se nachází barokní Samsonova kašna se sochou Samsona zápasícího se lvem. K dalším významným pamětihodnostem patří 72 m vysoká Černá věž, která dříve sloužila jako strážní věž a zvonice. V jejím sousedství stojí katedrální kostel sv. Mikuláše v barokním stylu. Nejstarší stavbou ve městě je dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí a v jejich sousedství budova solnice.

V okolí centra najdeme zbytky středověkého opevnění jako např. Rabenštejnská věž či Železná panna a další kulturní památky.

Víte, že...

…roku 1832 byla na 120 km dlouhé trati z Českých Budějovic do Lince otevřená koněspřežná železnice, která byla první a nejdelší na evropském kontinentě? Dnes nám tuto dobu připomíná několik zachovalých strážních domků a pár úseků dochovaných kolejnic. Ve strážním domku č. 1 v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, který je národní kulturní památkou, dnes sídlí pobočka Jihočeského muzea s expozicí autentického vybavení tehdejšího života.