Město Nové Hrady

Město Nové Hrady

Město se nachází přímo na česko-rakouském pomezí. Zprvu sloužilo jako strážní bod při vstupu do Českého království, později tu vzniklo důležité panské sídlo patřící rodu Vítkovců. Na počátku 17. století získal město a Novohradské panství francouzský rod Buquoyů.

Přístupnost

Celoročně.

Vstupné

Zdarma.

Doporučená délka návštěvy

3 hodiny.

Doplňující informace

Město Nové Hrady nabízí k navštívení spoustu kulturních akcí a aktivit. Nalézt a navštívit zde můžeme hrad i zámek, kostel sv. Petra a Pavla, Klášter Božího Milosrdenství, hrobku Buquoyů, buquoyskou rezidenci přebudovanou na wellness hotel, kovárnu, galerii Koželužnu, radnici, Novohradské muzeum, Skanzen Železné opony a spoustu dalších zajímavostí. Historické jádro je městskou památkovou zónou. 

Víte, že...

…nedaleko Nových Hradů se nachází romantický krajinný park a národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice – Terčino údolí? Park s uměle vytvořeným vodopádem nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park dnes také pojmenován.