Smrčkův dům v Soběslavi

Smrčkův dům v Soběslavi

Víte, jak vypadá pravá blastká světnice? A jak se žilo na venkově na jihočeských Blatech? Dozvíte se ve Smrčkově domě.

Přístupnost

Otevřeno: květen - září, dle aktuální otevírací doby.

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku.

Jak se tam dostanete

Parkování na náměstí v Soběslavi. 

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Nová etnografická expozice Život na Blatech a Kozácku byla slavnostně otevřena v roce 2017. Jak napovídá už název expozice, je věnována tradičnímu životu v oblasti Soběslavsko-veselských Blat a severněji položeného Kozácka. Je instalována v 10 sálech rekonstruovaného Smrčkova domu a jde tak o nejrozsáhlejší ucelenou etnografickou expozici v jižních Čechách. Celý objekt je bezberiérový.

Přijďte pohlédnout na krojované Blaťačky na venkovské návsi i do světnice blatského statku z 19. století! Podrobně poznáte blatské i kozácké lidové kroje, všechny jejich součásti i další projevy lidového umění, jakož i lidovou architekturu, tradiční zemědělské činnosti a řemesla. Samozřejmě nemůže chybět zmínka o těžbě rašeliny. Důraz je kladen na autentické exponáty vybrané z bohatých muzejních sbírek.

Expozice představuje také současnou tvorbu jihočeských držitelů titulu Nositel tradice lidových řemesel. Jejich výrobky si současně můžete zakoupit v muzejním obchodě.

Součástí expozice je videoprojekce původního muzejního filmu Rok na Blatech, který slovem, obrazem i hudbou představuje zdejší zvykoslovný rok. Dokument Národního ústavu lidové kultury přibližuje lidové tance Blat i Kozácka, dětským návštěvníkům je určen soubor animovaných příběhů o lidových zvycích z večerníčkovského cyklu Chaloupka na vršku, za jejichž poskytnutí vděčíme České televizi. Pro děti v objektu vznikla také ojedinělá tematická herna, v níž se mohou zábavnou formou seznámit s lidovou kulturou anebo si třeba jen tak poležet na peci.

Kromě toho najdete ve Smrčkově domě i expozici Krajina Táborska ve výtvarném umění.