Přidat do programu

Muzeum poutnictví v Římově

Obe Římov je významným jihočeským poutním místem a tak není divu, že zde v roce 2019 vzniklo Muzeum poutnictví. Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary a návštěvníkům interaktivní formou představuje fenomén, díky kterému ještě v první polovině 20. století do Římova přicházelo až 50 tisíc poutníků.  Vzhledem k tomu, že v roce 2021 bude probíhat náročná rekonstrukce kostela sv. Ducha a celé římovské křížové cesty můžeme se těšit na zvýšený zájem poutníků nejen o křížovou cestu a kostel, ale též o toto nově vzniklé muzeum.

Zpět