Písecké hory

Písecké hory

Oáza klidu a odpočinku

Když opadá listí a přituhne, Písecké hory neztrátí nic ze svého půvabu.

Rybník Němec

Rybník je pro svou romantičnost přirovnáván k horským jezerům. Součástí rybníka je i malý ostrůvek, který je přístupný po lávce. Jak potvrdily archeologické nálezy, je ostrůvek tvrzištěm z 15. století. Nad rybníkem Němec se tyčí stejnojmenný vrch vysoký 587 m n. m. Motivy s rybníkem Němec se objevují i v literatuře - Jaromír Borecký o něm napsal báseň Rybník v lese, Adolf Heyduk Rybník pod Němcem.

Rybníky U Vodáka

Rybníky jsou rozloženy nad městem v údolí, které je ohraničeno vrchem Logry a oblastí Amerika. Do rybníků přitéká voda z Provazců a Jarníku. Spodní rybník nese jméno Trubka - dle dřevěných trubek, pomocí kterých byla voda vedena do města. Druhý se nazývá Bašta. Třetí a čtvrtý rybník pravděpodobně získaly jména po svých zakladatelích - Tichávek a Beran.

Provazce

Vrchol Provazce (611 m n. m.) se nachází v severní části Píseckých hor. Na jeho svazích jsou dosud patrné tzv. Vlčí jámy. Tento název evokuje, že sloužily k chytání vlků. Jejich původ je ve skutečnosti jiný - jedná se o jámy po vytěženém vápenci.

Přírodní památka V Obouch

Přirozený tok říčky Lomnice s balvanitým řečištěm, plným peřejí v hluboko zařízlém lesnatém údolí, je unikátním územím s pestrým bylinným a dřevinným složením porostů pobřežního luhu. Tato přírodní památka tvoří hnízdní biotop mnoha druhů ptactva. Je zde také stálá populace vydry říční.

Havírky

Název Píseckých hor pochází od hornické činnosti, která zde byla v dobách raného středověku velmi rozsáhlá. Těžba zlata a stříbra se zde datuje již od roku 1336. Největší rozmach však zlatodoly zažívají v 15. a 16. století, kde právě na Havírkách byly objeveny zlatonosné křemenné žíly.

 Mehelník

Velký Mehelník je nejvyšším vrcholem Píseckých hor a měří 633 m n. m. Jméno Mehelník se odvozuje nejčastěji od slova „mohyla“ podle tvaru. Mohyla však znamenalo i vrch porostlý lesem. Ale možná že základem jména mohlo být Mhelník od četných mlh staročeského slova „mha“ či „mhla“. Každopádně je Mehelník opředený mnoha pověstmi a legendami.

Studánka U Dobré Vody

Jedna z nejvydatnějších studánek v píseckých lesích pramení nedaleko rozcestí V srdci. Tento čarovný pramen, mnohými také považovaný za léčivý, vytéká z hlubin Píseckých hor v každém ročním období. Jeho zdroj nevysychá ani v parných a suchých létech. K prameni se pravidelně ubírá mnoho píseckých pro pitnou vodu, která je opravdu kvalitní.