Rybník Rožmberk

Rybník Rožmberk

Rybník Rožmberk je největší český rybník s úctyhodnou rozlohou 648 ha. V letech 1584–90 jej vybudoval proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Rybník je někdy také nazýván Jihočeským mořem.

Přístupnost

Celoročně

Doplňující informace

Rybník Rožmberk je největší český rybník s uctyhodnou rozlohou 648 ha. V letech 1584–90 jej vybudoval proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. 

Hráz rybníka Rožmberk je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Okolo hráze rostou 150 až 400 let staré duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha a zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože ale rybám se daří spíše v mělkých vodách, bylo rozhodnuto jeho hladinu snížit. Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka.

Kromě chovu ryb je možno využívat rybník k rekreaci a koupání.

Stavbu Rožmberka plánoval již Štěpánek Netolický, ale bál se množství vody z povodí Lužnice. Jeho nástupce Jakub Krčín rybník realizoval a současně vybudoval Novou řeku, která se na tzv. rozvodí odděluje od Lužnice a odvádí část vody z povodí Lužnice do povodí Nežárky a chrání tak rybník Rožmberk před velkou vodou. Rybník byl dokončen v roce 1590 a od té doby je chloubou umění stavby rybníků v českých zemích.

Zajímavosti o Rožmberku:

  • Na konci hráze, pod nejvýchodnější částí hráze, se nachází bezpečnostní přeliv rybníka, který zabezpečuje zpomalení, rozptýlení a odvedení povodňových vod pod hráz rybníka a dále do řeky Lužnice. 
  • Hráz Rožmberka je i důležitou přírodovědnou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada různých druhů ptáků. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských
  • U přelivu stojí kamenný vodočet, který ukazuje výši vody v Rožmberku o povodních.
  • Pod hrází jsou historické sádky, které se dnes využívají pouze při výlovu Rožmberka.

Víte, že...

… měl rybník původně rozlohu asi 1060 ha a zaplavoval louky až na okraji Třeboně? Protože se však rybám lépe daří v mělkých vodách, bylo rozhodnuto hladinu snížit.