Přidat do programu

Zámek Orlík nad Vltavou

 

Po požáru r. 1802 obnoven pro Schwarzenbergy, v pol. 19. stol. novogoticky přestavěn.
Zámek se před napuštěním Orlické přehrady nacházel na skalnatém ostrohu 60m vysoko nad hladinou Vltavy.
První  písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251,z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo /odtud nejspíše název/, další zprávy z let 1287-88 dokazují, že Orlík patřil ke královským državám Václava II. /správcem země byl tehdy za nezletilého panovníka Záviš z Falknštejna/ - jako půrkrabí na Orlíku je v v té době uváděn Zdislav ze Šternberka.

Na rozhraní  13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic /s podmínkou vydržovat na hradě královskou posádku/. Tento dar byl zřejmě uznáním za nemalé osobní zásluhy Dětřicha o císařskou korunovaci Karla IV. v Římě. Dětřich z Portic však vzápětí postoupil Orlík svému synovci, který byl královským půrkrabím na pražském Vyšehradě -prameny však neuvádějí, proč se Dětřich Orlíka tak záhy zbavil.

Otevírací doba zámku:

leden , únor, březen - pouze po domluvě
duben 9,00 - 15,00
květen 9,00 - 16,00
červen, červenec, srpen 9,00 - 17,00
září 9,00 - 16,00
říjen 9,00 - 15,00
listopad, prosinec - dle dohody se správou zámku

Zpět