Zámek Orlík nad Vltavou

Zámek Orlík nad Vltavou

Původně gotický hrad, rozšířený renesančně.

Přístupnost

Duben až říjen, dle aktuální otevírací doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete parkoviště, které je 500 m od zámku, parkoviště je zpoplatněno

Doporučená délka návštěvy

1,5 hodiny

Doplňující informace

První  písemné zmínky o Orlíku pocházejí z let 1230-1251,z doby vlády Václava I., kdy je v archivních zprávách zmiňováno clo na Vltavě u Orlíka, který byl v té době jen dřevěným hrádkem, postaveným na strmé skále jako orlí hnízdo /odtud nejspíše název/, další zprávy z let 1287-88 dokazují, že Orlík patřil ke královským državám Václava II. /správcem země byl tehdy za nezletilého panovníka Záviš z Falknštejna/ - jako půrkrabí na Orlíku je v v té době uváděn Zdislav ze Šternberka.

Na rozhraní  13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic /s podmínkou vydržovat na hradě královskou posádku/. Tento dar byl zřejmě uznáním za nemalé osobní zásluhy Dětřicha o císařskou korunovaci Karla IV. v Římě. Dětřich z Portic však vzápětí postoupil Orlík svému synovci, který byl královským půrkrabím na pražském Vyšehradě -prameny však neuvádějí, proč se Dětřich Orlíka tak záhy zbavil.

Víte, že...

…po požáru r. 1802 obnoven pro Schwarzenbergy, v pol. 19. stol. novogoticky přestavěn?
Zámek se před napuštěním Orlické přehrady nacházel na skalnatém ostrohu 60m vysoko nad hladinou Vltavy.