Městská bašta - Vodňany

Městská bašta - Vodňany

Městská bašta - expozice vojenských dějin města "Jan Žižka a Vodňany"

Přístupná je pouze s průvodcem. Městská bašta se nachází v Jiráskově ulici v prostoru Domova mládeže Středního odborného učiliště služeb Vodňany.

Expozice v městské baště byla otevřena v roce 2015 za grantové podpory Jihočeského kraje.