Přidat do programu

Zámek Radíč

V období raného baroka bylo celé jižní křídlo zámku vyzdobeno nástropními malbami s mytologickými a starozákonními motivypodle renesančních předloh. V této době byla rovněž východně před zámkem postavena mariánská tzv.einsiedelnská kaple Navštívení Panny Marie, jejíž kompletní obnova s velkou úctou k původním historickým prvkům byla dokončena v roce 2011.

Před kaplí stojí dvě pískovcové sochy světců Sv. Víta a Sv. Jana Nepomuckého ze slavné barokní dílny Jana Brokoffa – patří k nejvýznamnějším sochařským památkám na Sedlčansku. V pozdním baroku bylo přestavěno východní křídlo zámku, jehož celou plochu prvního patra zaujímá slavnostní sál. Autorství architektury východního křídla se přisuzuje významnému staviteli Antoniu Portovi. K zámku přiléhá poplužní dvůr rovněž z období baroka, jehož nejvýznamnější stavbou je dvoupatrová sýpka s průjezdem a dvojicemi stodol po stranách. K významným obyvatelům zámku z historie patří např. kněz, filosof a významný matematik Bernard Bolzano.

Otevřeno: květen - září

Zpět