Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany

První přehlídka nasbíraných historických předmětů se uskutečnila již v listopadu 1894 v hostinci U Karla IV.

Založení muzea v Sedlčanech úzce souvisí s přípravou Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v polovině devadesátých let 19. století. Z podnětu Hospodářského spolku byl na podzim roku 1893 ustaven okresní národopisný odbor, za jehož jednatele byl zvolen učitel Čeněk Habart. Tento předbořický rodák má na vzniku muzea veliký podíl. Sbíral a zaznamenával všechny projevy svéráznosti zdejšího lidu: Zvyky, obyčeje, zkazky, jadrná rčení, pořekadla, popěvky apod. Věnoval se i literární práci. Vyvrcholením jeho národopisné činnosti je čtyřsvazkové dílo Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, které sepsal s pomocí kolegů učitelů a dalších regionálních pracovníků.

Přístupnost

Celoročně, dle aktuální otevírací doby

Vstupné

Ano, dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Využít můžete místního parkoviště, nebo hromadné dopravy (více na www.idos.cz)

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Hospodářský spolek a okresní národopisný odbor rozvinuly velkou kampaň propagující sbírání památek. Bylo rozhodnuto, aby se sedlčanský okres zúčastnil národopisné výstavy v Praze jako samostatné muzeum. Ustavující valná hromada se sešla 10. června 1894 v místnostech okresního zastupitelstva. Byl zde mimo jiné ustaven první výbor Okresního musea v Sedlčanech, jehož předsedou se stal řídící učitel Jan Baxa.

Městské muzeum sídlí ve zrekonstruované budově „staré“ radnice, která byla postavena v 16. století. Je zde vybudovaná stálá expozice, zaměřená na sedlčanský region. Prezentuje mj. osobnosti rybníkáře Jakuba Krčína a hudebního skladatele Josefa Suka. Sál v přízemí muzea slouží k pořádání krátkodobých výstav a zároveň jako muzejní kavárna. (exponáty z období pravěku, středověku, až po obě světové války, rytířské brnění, zbraně, faksimile vzácného Krčínova kancionálu, stolička mamuta, vysoké jízdní kolo z konce 19. st., trosky bombardéru z 2.sv.války a stovky dalších předmětů, dokumentů či fotografií z minulosti i současnosti)