Přidat do programu

Dům Štěpánka Netolického

Dům Štěpánka Netolického patří mezi nejcennější objekty v centru města Třeboně. Dům je pojmenován po slavném rybníkáři a majiteli domu Štěpánku Netolickém, který jej vyženil. Oženil se s paní Dorotou, poměrně movitou vdovou po rožmberském písaři. Štěpánka Netolická vlastnila dům čp. 89 na náměstí v Třeboni, a právě zde nechal koncem 19. století kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg umístit desku na počest Štěpánka Netolického. V domě má sídlo Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví, které chce připomenout rybníkářské řemeslo, jedinečnou krajinu Třeboňska i samotné osobnosti rybníkářů. V domě je ode dne slavnostního otevení 19. 1. 2016 stálá expozice i první navazující dlouhodobá výstava. Návštěvníci zde mohou vidět nejstarší dokumenty, rybářské náčiní či originály velkoplošných map.

 

Zpět