Žižkova Skalka Prachatice

Žižkova Skalka Prachatice

Hleďte na Prachatice jako slavní vojevůdci.

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma

Doplňující informace

Výrazný skalní útvar s názvem Skalka se nachází v předměstské zástavbě Prachatic, cca 150 m od hradebního systému města. Strmý, silně rozpukný křemenný val je součástí mohutné křemenné žíly.

Skalka je nejvyšším bodem historického jádra města, a byla kdysi využívána pro vojenské účely. Zajímavostí je, že v listopadu 1420 ze Skalky velel svým vojákům při dobývání města Jan Žižka z Trocnova. A následně na počátku třicetileté války v září 1620 ze Skalky řídil obléhání města císařský generál, hrabě Buquoy.