Selské baroko Jakuba Bursy

Selské baroko Jakuba Bursy

Vydejte se po stopách Jakuba Bursy.

Líbezná krajina jižních Čech protkaná potoky, říčkami a zrcadlící se v hladinách nesčetných rybníků je neodmyslitelně spjata s typickou lidovou architekturou, která je označována všeobecně, i když trochu nesprávně, jako „selské baroko“.

Velice specifický typ staveb ve stylu selského baroka proslavený zejména díky textům psaným do průčelí se nachází na Prachaticku, v turistické oblasti Šumavsko. Jejich autorem byl většinou Jakub Bursa a je to zároveň jediný potvrzený zednický mistr lidové architektury. Jakub Bursa se narodil 21. srpna 1813 v Dolních Nakvasovicích a zemřel 19. srpna 1884 ve Vlachovo Březí. Jeho stavby jsou velice charakteristické a užívají vedle tradičních zdobných prvků výrazné sloupky a polosloupky při členění štítů, stylizovaný motiv smrku, nejrůznější nápisy, ve kterých lze spatřit i tehdejší gramatické chyby. Jako dominantní znak Jakuba Bursy lze označit boží oko, které bylo zpravidla vždy orámované trojúhelníkem či půlkruhem. Obrázková výzdoba se různila podle charakteru stavby, například na hospodách byl znázorněn stůl s pivem, kořalkou či pečivem, naopak na kovárnách bylo znázorněno kovářské náčiní.

Stavby Jakuba Bursy pocházejí z velké části z let 1832 – 1852. Mezi nejvýznamnější stavby se na Šumavsku řadí statek čp. 9 v Dolních Nakvasovicích, statek čp. 27 a 13 v Bušanovicích a statek čp. 18 a 4 v Předslavicích. Pokud zavítáte do Předslavic, můžete svůj výlet spojit s návštěvou unikátního soukromého Muzea venkovského života, které se zde nachází pod správou LIVA Předslavice. Další domy selského baroka od Jakuba Bursy naleznete v obci Litochovice, Jiřetice, Kratušín, aj. Možnou inspirací v Bursově díle mohou být mimořádné soubory lidové architektury v Zechovicích, Nahořanech, Hracholuskách či Přechovicích.