Muzeum čs. opevnění Klášter II

Muzeum čs. opevnění Klášter II

Využijte možnosti navštívit 8 zpřístupněných objektů lehkého opevnění vybudovaných v roce 1938 k obraně státní hranice.

Muzeum se nachází 1,5 km východně od obce Klášter II u Nové Bystřice. Vzniklo již v r. 1992 a je nejstarším tohoto druhu v jižních Čechách a jedním z nejstarších v České republice. V současné době jej tvoří 8 objektů lehkého opevnění, které byly vybudovány v roce 1938 k obraně Československa před nacistickým Německem.  

Hlavní expoziční objekt (č. 159, typ B2-100N) je vyzbrojen a vybaven výstrojí vojáků a dobovým zařízením (vč. funkčního periskopu a ručního ventilátoru) a uveden do stavu, v jakém se opevnění na jihu Čech nacházelo v době mobilizace v září 1938. Prohlídka je s odborným výkladem průvodce.

Druhý expoziční objekt (č.157, typ A-140N) bývá zpřístupněn při velkých prohlídkových akcích a je naopak uveden do podoby, v jaké se opevnění na hranici s Rakouskem nacházelo na konci 80. let 20. století, v době, kdy bylo stále udržováno československou armádou a připraveno k obraně tehdejšího sovětského bloku.

Areálem vedou 2 prohlídkové trasy – trasa „Landštejn“ a trasa „Klášter“, na nichž můžete vidět dalších 6 objektů. Jeden z nich (č. 156, typ A-160N) má náložemi zničené střílny, a tak v poškozených místech můžete spatřit sílu stěn. Poblíž se nacházejí zachovalé originální zákopy. Další objekt (č. 162, typ A-160N) je částečně odkopán až na základy, tudíž návštěvník může vidět, do jaké hloubky byly bunkry stavěny. Součástí trasy je dochovaný základ bývalé vojenské chaty z r. 1936, jež sloužila k ubytování osádek objektů. K objektům, které si lze prohlédnout zvenčí, patří i pevnůstka č. 158 (typ B2-80N), č. 161 (typ A-160N) a č. 164 (typ A-140N).

Na prohlídkové trase najdete dalších 5 bunkrů. Jeden z nich má náložemi zničené střílny, takže v poškozených místech můžete spatřit sílu stěn. Poblíž jsou zachovalé originální zákopy. Další objekt je částečně odkopán až na základy, a návštěvník může vidět, do jaké hloubky byly bunkry stavěny. Součástí trasy je i dochovaný základ bývalé chaty, která sloužila k ubytování osádek objektů.

V muzeu si můžete zakoupit literaturu o čs. opevnění, pohlednice a suvenýry.

Otevírací doba:

květen: sobota, neděle a státní svátky 10 - 17 hod.

červen: sobota, neděle 10 - 17 hod.

červenec, srpen: pondělí až pátek 10 - 16 hod.; sobota, neděle a státní svátky 10 - 17 hod.

září: sobota, neděle a státní svátky 10 - 17 hod.

Školní výlety, zájezdy a turistické výpravy nutno ohlásit předem. Možnost objednání prohlídky i mimo uvedenou provozní dobu.