Přidat do programu

Starobylá vesnička Dobrš

Dobrš je malebná starobylá vesnička usazená do krásné jihočeské přírody. 

Dobršské sídliště vzniklo zřejmě již v ranném středověku. Strategická poloha vesnice i obou kostelů je možným předpokladem pro existenci hradiště. První písemná zmínka  o Dobrši je až z roku 1352. Další z roku 1377, kdy Přibík z Dobrše, nazývaný Kocík, ustanovil faráře ke zdejšímu kostelu. Přibík je také nejstarším známým členem rodu Koců z Dobrše, kteří zde sídlili až do roku 1607.

Mezi nejznámější a nejzajímavější památky patří Dobršská tvrz, gotická stavba, později přestavěná, původně románský kostel Zvěstování Panny Marie pochází ze 13. století. Po poškození roku 1420 byl přestavěn raně goticky.

Kaple sv. Jana a Pavla ležící na návrší nad Dobrší je původně románský kostel postavený kolem roku 1230 a je v místě předpokládaného pohanského obětiště. Charakteristický je jednolodním prostorem s odsazenou věží, apsidou a především pseudogotickým patrem. Na jižní straně lodi je osazen románský portál, podobný svým tvaroslovím západnímu portálu farního kostela. Pro účely zvonice byl ulit obrovský zvon, r.1561 v dílně pražského zvonaře Brickího z Cimperka. Ten stál původně samostatně v dřevěné zvonici na úpatí kopce a teprve v 19. století byl přesunut do dostavěného zvonového patra. Mimo něj jsou v románské věži ještě umístěny nad sebou dva menší zvony z 16. a 17.století.

V obci aktivně působí sdružení pro obnovu Dobrše. 

V Dobrši se v budově zámku nachází galerie Co.Co www.galerie-coco.cz

 

Zpět