Isten Irgalmasság kolostor (Klášter Božího milosrdenství)

Isten Irgalmasság kolostor (Klášter Božího milosrdenství)

A barokk kolostor Nové Hrady városának egyik szimbóluma.

A Nové Hrady-i Isteni Irgalmasság kolostora a régió spirituális és kulturális központja. A Szent Péter és Pál templom mellett épült, amellyel össze is van kapcsolva.

A kolostor létesítését gróf Ferdinand Buquoy kezdeményezte, aki 1677-ben a Szervita rend szerzeteseit hozta Nové Hrady-ba. Egy évvel később megkezdődött az építkezés a Szent Péter és Pál plébániatemplom mellett. A kolostor épülete végül 1685-ben készült el. A kolostor a második világháború végéig rendeltetése szerint működött, ekkor a szerzeteseket elzavarták, és az épületet a határőrség vette birtokba. Ettől kezdve egészen 1991-ig az épület állapota leromlott. 1991-ben a kolostort visszaszolgáltatták a Szervita rendnek, majd az utolsó szerzetes 2005-ben bekövetkezett halála után a kolostort a Szűz Mária Családja pápai törvényi közösség vette át.

A kolostor egész évben nyitva áll a látogatók előtt. Megtekinthetjük a gazdagon díszített kerengőt, amely galériaként is szolgál, valamint a kolostorudvart is. Önálló látogatás és tárlatvezetés is elérhető.