Klasztor Bożego Miłosierdzia

Klasztor Bożego Miłosierdzia

Barokowy klasztor jest jednym z symboli miasta Nové Hrady.

Klasztor Bożego Miłosierdzia w Nových Hradach to duchowe i kulturalne centrum regionu novohradzkiego. Powstał w sąsiedztwie kościoła św. Piotra i Pawła, z którym był połączony.

Impuls do założenia klasztora dał hrabia Ferdinand Buquoy, który w 1677 r. sprowadził do Nových Hradów zakonników z zakonu serwitów. Rok później rozpoczęto budowę klasztora przy kościele parafialnym św. Piotra i Pawła. Budowa była zakończona w 1685 r. Klasztor pełnił swoją funkcję aż do końca II wojny światowej, kiedy zakonników wyproszono, a z budynku klasztoru korzystali pogranicznicy. Od tego czasu aż do 2005 r. obiekt niszczał. W 1991 r. klasztor został zwrócony zakonowi serwitów, a po śmierci ostatniego zakonnika w 2005 r. klasztor przejęło Stowarzyszenie Prawa Papieskiego Panny Marii.

Klasztor jest dostępny do zwiedzania przez cały rok. Zobaczyć można bogato zdobione krużganki, które służą jako galeria, oraz wirydarz. Możliwe jest też zwiedzanie z przewodnikiem lub samodzielnie.