Grobowiec Buquoyów w Nových Hradach

Grobowiec Buquoyów w Nových Hradach

Grobowiec rodu Boquoy jest ważną dominantą novohradzkiego cmentarza.

Grobowiec powstał na zlecenie hrabiego Karela Bonaventura Buquoy w latach 1902–1904 w stylu pseudogotyckim. Budynek przypomina sławniejszy Grobowiec Schwarzenbergów w Třeboniu, choć różni się przede wszystkim tym, że brakuje tu podziemnych krypt.

Grobowiec ma dwie części: kryptę na parterze i kaplicę na piętrze. Znajduje się w nim osiem trumien ze szczątkami przedstawicieli rodu Buquoy oraz ich krewnych z rodu Cappy.

Grobowiec nie jest w chwili obecnej regularnie udostępniony do zwiedzania, ale można w tym celu skontaktować się z Centrum Informacji i Kultury Nové Hrady.