Poznejte Vodňany

Město s rybářskou tradicí, zachovalým hradebním systémem a bohatou historií.

Vodňany jsou město v okrese Strakonice, leží cca 30 km severozápadně od Českých Budějovic na řece Blanici. 

Název města je odvozen od jeho polohy v oblasti mokřadů při dolním toku řeky Blanice. Původní pojmenování Vodná znamenalo místo, kde bývala voda v každé roční době. Odvozením z něho vzniklo označení Vodňany jako obec lidí, bydlících ve Vodné. Proto se Vodňanům kdysi říkalo Aquileia Bohemorum = české Benátky. 
Nejstarší písemná zmínka od Vodňanech je z roku 1318, druhá dochovaná zpráva ze z roku 1327 a připomíná Vodňany jako místo, kde se vybírá clo. 
Nejdůležitější privilegia udělil městu Jana Lucemburský r. 1336. Již v roce 1400 jsou Vodňany počítána mezi královská města.  

Historické památky:

  • Náměstí Svobody a historická část středu města má poměrně pravidelný půdorys se základní sítí hlavních ulic a rozměrným náměstím. 
  • Hradební systém - zachovaly se zbytky městských hradem s vodním příkopem (tzv. Parkány) a čtvercové bašty z 1. pol. 15. století - dnes sloužící k účelům městského muzea a galerie
  • Děkanský kostel Narození Panny Marie z 1. poloviny 15. stol. je dominantou vodňanského náměstí. 
  • Dům čp. 1 - bývalá lékárna ze 16. století, kde se  r. 1851 narodil a žil spisovatl František Herites. 
  • Kašna se sochou alegorie Svobody a se znaky města, rybářství, zemědělství a průmyslu, zhotovena v r. 1928. 
  • Dům "U čápů" - barokní dům, v němž žil a tvořil Julius Zeyer. 
  • Bývalá synagoga
  • Kamenný klenutý most přes mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuckého (v barokním slohu z 18. století) - tomuto malebnému zákoutí se říká "Vodňanské Benátky"

Podrobné informace o městě, tipy na aktuální výstavy a také výlety obdržíte v Informačním centru na náměstí. 

K poznání Vodňan slouží také Vodňanská naučná stezka. 

RYBÁŘSKÁ TRADICE

Rybářství na Vodňansku hrálo a stále hraje významnou úlohu. Chov ryb je s vývojem města spojen už více než půl tisíciletí. Obdobím rozkvětu vodňanského rybníkářství se stala především druhá polovina 15. a celé 6. století. Město v této době obhospodařovalo až 30 rybníků. 

RYBÁŘSKÁ ŠKOLA

O založení odborné rybářské školy se významně zasloužil především Vácslav Josef Štěpán podporovaný dalšími osobnostmi (Josef Šusta, Ing. Václav Šusta, Dr. Theodor Mokrý aj.). Potřeba vzniku školy zaznívala již od roku 1898 hlavně prostřednictvím Jihočeského rybářského sdružení, poté Zemské jednoty rybářské. Významná byla nabídka pozemků a finančního zajištění pro vznik školy ze strany města Vodňan (starosta Ferdinand Mašek). Tyto snahy na krátký čas oddálila 1. světová válka.
Rybářská škola ve Vodňanech byla založena v roce 1920. 
Od roku 1996 je při rybářské škole založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie - studium je určené absolventům středních škol s maturitou a je tříleté
V současnosti škola připravuje středoškolské odborníky, kteří mohou najít uplatnění v rybníkářství, pstruhařství, při zpracování ryb, v obchodu s rybami i vodním hospodářství.
Střední rybářská škola vydává odborné učebnice z oboru rybářství, organizuje odborné kurzy pro hospodáře MO ČRS a kurzy pro lov ryb elektrickým agregátem.
Produkuje plůdek a raná stadia 17 druhů ryb, sama zajišťuje jejich distribuci.
V letních měsících můžete využít ubytování v prostorách Domova mládeže coby penzionu Zátiší.
Více o škole a možnosti studia: http://www.srs-vodnany.cz/

V roce 2012 byl schválen projekt Operačního programu Životní prostředí „Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)“ , díky kterému vzniklo samostatné středisko, které nese název níže zmíněného projektu. Projektem vzniklo nové ekologické středisko zaměřené na vzdělávání, výchovu a osvětu zejména v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného vodního hospodářství. Výchovně vzdělávací, informační a poradenské aktivity jsou připraveny pro rozmanité cílové skupiny zahrnující školní mládež (MŠ, ZŠ, SŠ), pedagogy, studenty VŠ, profesní i sportovní rybáře, odborníky i laické zájemce, zástupce státní správy a samosprávy, vodohospodáře a správce povodí. Cílem rekonstrukce mlýna bylo přeměnit původní prostory v reprezentativní zázemí střediska. Z bývalých skladových prostor jsou tak vybudovány přednáškové místnosti, specializované učebny a ubytovací kapacity pro pořádání mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a kurzů.
Více zde: http://www.mevpis.cz/cs/