Budějovickem z Lišova na Hlubokou

Cca 20 km dlouhý pěší výlet provádí krajinou Českobudějovicka. Výchozím bodem je město Lišov, odkud trasa vede přes vrch Čankov, Jelmo až do Borku, kde se nachází oblast bývalých kaolinových dolů – přírodní památka Orty. Trasa dále vede přes obce Hosín s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, odkud je nádherný výhled do širokého okolí, do Hluboké nad Vltavou s překrásným neogotickým zámkem.

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

20,4 km

Časová náročnost

5:45 h

Terén

Zpevněný povrch, lesní cesta, asfalt/dlažba.

Fyzická náročnost

Mírně náročná.

Značení

ANO

Popis trasy

V Lišově se vydáme po modré turistické značce, která nás provede po třídě 5. května kolem Schwarzenberského špitálu, kde naleznete turistické informační centrum. Následujeme modrou značku až k vrchu Čankov, kde se nachází vyhlídkové místo. Při křížení turistických cest Pod Vávrou se stále držíme modrého značení, které nás provede přes Jelmo. Pokud chcete poznat bývalé lázeňské městečko Libníč, jděte po cyklostezce 1243 a poté rovně po 1107, která se následně napoj na modrou značku. Pokud ne, pokračujte po modré přes Mojský les a Fenclův pramen až do Borku, kde se nachází zastávka MHD. Po průchodu obcí Borek se dostáváme do oblasti bývalých kaolínových dolů – např. Přírodní památka Orty. Pokračujeme dál, kdy za obcí Hrdějovice mineme Trägerův kříž a dojdeme do Hosína. Zde se nachází dominanta této obce i okolí, na kopci stojící a do kraje se rozhlížející kostel sv. Petra a Pavla. Poté, co mineme železniční zastávku, nás čeká úsek 200 m po silnici. Zde můžete navštívit skelnou huť U Hluboké.

Modrá turistická značka nás dovede k řece, kdy po levé straně uvidíme plavební komoru a na protější straně řeky chráněný přístav Hluboká. Nad přístavem se tyčí zámek Hluboká. 200 metrů pod jezem se po pravé straně nachází pomník Záviše z Falknštejna. Dále pokračujeme po modré přes most, kde se můžete zastavit na zmrzlinu a přes podzámčí kolem plovárny po chodníku podél silnice (zde se odpojíme od modré, která vede kolem golfu a sportovního areálu k železniční stanici) se dostaneme po žluté do centra. Při následování žluté značky dorazíme na autobusovou zastávku, cyklotrasy nás zavedou na náměstí. Zde můžeme navštívit místní kostel, pivovar nebo se vydat vzhůru na zámek.

Zajímavosti na trase

Schwarzenberský špitál - Špitál byl vystavěn knížetem Schwarzenbergem v letech 1675–1676 jako trojkřídlá budova směřující k hlavní třídě. V průčelí budovy dodnes najdete knížecí erb. Objekt sloužil k zaopatření bývalých schwarzenberských zaměstnanců, kdy až do 20. století chovanci špitálu měli za povinnost nosit oděv ve schwarzenberských barvách, tj. modré a bílé, a v neděli chodívat v těchto stejnokrojích do blízkého kostela. Od roku 1936 je bu-dova využívána pro kulturní a vzdělávací účely. Dnes je v této budově umístěna městská knihovna a muzeum.

Libníč - V letech 1571 až 1801 se zde v několika štolách těžilo stříbro. Díky zdroji sirnatoželezité vody se zde nacházely od konce 17. století lázně, jejichž provoz trval přes 200 let dokud pramen nezanikl. V obci můžete vidět kromě budovy bývalých lázní mnoho pamětihodností, např. domy s rysy selského baroka nebo Zátkovu vilu s parkem. V současnosti lázeňská tradice ožívá díky místním slavnostem.

Borek – koupaliště - Přírodní koupaliště najdete v ulici U Studánky. Čistota vody je udržována díky biologickým filtračním lagunám bez chemických přísad. Voda je tedy vhodná i pro alergiky. Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici brouzdaliště a dětské hřiště, pro větší pak přírodní bazén s hloubkou až 3,6 metru, odpočinkovým molem a odrazovým můstkem.

Přírodní památka Orty - Oblast bývalého kaolínového dolu, kde se nachází komplex ručně vytvářených podzemích chodeb, které dnes fungují jako úkryt pro osm druhů netopýrů. Chodby jsou veřejnosti nepřístupné.

Kostel sv. Petra a Pavla, Hosín - Pseudorománský kostel, postavený ze žlutých šamotových cihel a z kamene, je orientován na jih. Má půdorys rovnoramenného kříže se třemi apsidami v závěru. Západní průčelí kostela je tvořeno otevřenou předsíní vyzdobenou erby někdejších hosínských vrchností. Chrámová věž má čtvercový půdorys a z rohu křížení lodí se vypíná do výšky 36 metrů, dvě malé vížky zdobí severní průčelí kostela. Oltáři s nebesy, zhotovenému z mramoru a pískovce, vévodí postavy světců, jimž je chrám zasvěcen, sv. apoštolů Petra a Pavla.

Pomník Záviše z Falknštejna - Záviš z Falknštejna byl českým šlechticem, který je spjatý s Hlubokou nad Vltavou a s jeho životem je spjato mnoho pověstí.

Koupaliště Hluboká - Moderní koupaliště na levém břehu řeky Vltavy, pod zámkem Hluboká. Pro koupání slouží velký bazén nepravidelného tvaru s hloubkou do 1,4 m s 25 m dlouhými dráhami a dětský bazén s hloubkou do 0,5 m. Pro odpočinek můžete využít travnatou plochu, která je mezi řekou Vltavou a koupalištěm. Z dalších atrakcí můžete využít tobogán nebo masážní lůžka.

Přístav Hluboká - Přístav otevřený v roce 2017 slouží pro krátkodobé i dlouhodobé stání lodí, které využívají splavnosti Vltavy. V přístavu se nachází informační bod, půjčovna lodí, šlapadel i kol. Můžete si zde zakoupit i jízdenku na vyhlídkovou plavbu.

Zámek Hluboká - Poznejte jeden z nejznámějších českých zámků z více stran. Zámek nabízí letní i zimní prohlídkové trasy, pokochat se můžete výhledem ze zámecké věže nebo vyhlídkového místa nad přístavem. Zámecká zahrada láká k romantické procházce a nevšední kulturní zážitek vám jistě přinese i návštěva expozice Alšovy jihočeské galerie, která se nachází v přilehlé zámecké jízdárně.

Sportovně relaxační areál Hluboká - Pro odpočinek po výletě můžete využít travnaté plochy areálu, případně se zabavit na jednom ze stanovišť jako jsou lanový park, minigolf, plážový volejbal, dětské hřiště nebo koktejlbar a restaurace.