POHRANIČNÍ ROTY NOVÉ HRADY

Snad žádný jiný útvar PS na 15. Českobudějovické brigádě neprocházel tolika změnami v umístění, pojmenování i číslování jako rota PS Nové Hrady.

Snad žádný jiný útvar PS na 15. Českobudějovické brigádě neprocházel tolika změnami v umístění, pojmenování i číslování jako rota PS Nové Hrady.   V letech 1951 a 1952 se oficiálně jmenovala Nové Hrady – celní úřad.  V roce 1953 a v letech 1959-1964 nesla název Sokolí hnízdo, 1953-1959 Nové Hrady – Sokolí, podle lokality kde byla umístěna.  Od roku 1964 již nesla název Nové Hrady. Měnila se i čísla, v počátcích byla 14, krátce 15, poté 19, zase zpátky 15, načas 13, 8 a nakonec od roku 1979 až do zrušení PS v roce 1991, 7. Většinu své existence byla součástí 3, od roku 1978 2 praporu PS Suchdol nad Lužnicí, v letech 1955 však byly Nové Hrady sídlem „vlastního“, nejprve 3, od 28. 9. 1962, 4 praporu PS.

Do roku 1964 byla rota umístěna u Nových Hradů v místě zvaném Sokolí hnízdo. V letech 1964-1987 sídlila přímo ve městě v klášteře Servitů, odkud se v roce 1987 přesunula do nově postaveného objektu položeného blíže ke státní hranici. Po všech změnách, kterými procházela, měla od konce roku 1978 až do konce na starosti úsek o délce 8800 metrů.

V Nových Hradech byl za první republiky silniční přechod do Rakouska, Nové Hrady – Pyhrabruck, který však nebyl po roce 1945 obnoven. Po roce 1948 byl bývalý přechod častým místem pokusů o ilegální přechody.

Celková délka

2 Km

Časová náročnost

2-3 Hodiny

Terén

Silnice, chodníky

Doporučené období návštěvy

Jaro, léto, podzim

Fyzická náročnost

Lehce náročná

Značení

Popis trasy

Jak se dostanete na začátek

Autem, autobusem, na kole

Jak se dostanete zpět

Autem, autobusem, na kole

Popis trasy

Snad žádný jiný útvar PS na 15. Českobudějovické brigádě neprocházel tolika změnami v umístění, pojmenování i číslování jako rota PS Nové Hrady.   V letech 1951 a 1952 se oficiálně jmenovala Nové Hrady – celní úřad.  V roce 1953 a v letech 1959-1964 nesla název Sokolí hnízdo, 1953-1959 Nové Hrady – Sokolí, podle lokality kde byla umístěna.

Zajímavosti na trase

Novohradské muzeum

Novohradská galerie Koželužna

Novohradská kovárna

Státní hrad Nové Hrady