Poloostrov mezi Lužnicí a Lužnicí

Tu mírně zvlněnou krajinu svírá s mateřskou něhou řeka Lužnice ve svém náručí. Zanecháte ji za sebou klidnou a tichou v Plané, abyste se s ní setkali s burácivou pod Příběnickou skálou a tajemnou pod Stádleckým mostem.

Celková délka

 • 66 km

Časová náročnost

 • 4,5 - 5 hodin

Terén

 • silnice
 • cyklostezka / lesní cesta

Doporučené období návštěvy

 • jaro
 • léto
 • podzim

Fyzická náročnost

 • těžká

Značení

 • ANO

Jak se dostanete na začátek

 • Trasa začíná v Plané nebo v Táboře

Jak se dostanete zpět

 • Jedná se o okruh

Popis trasy

Trasa začíná v Plané nebo v Táboře.
Z Tábora vyjedete po Greenway č. 11, za obcí Větrovy zahnete na Slapy a napojíte se na okruh: Planá nad Lužnicí, po žluté směr Soukeník a po cyklo Lužnická pokračujete až na křižovatku s hlavní silnicí (zde se napojuje Greenway 11 z Tábora). Pokračujete rovně na Slapy, Dražičky, Příběnice - pěšky na hrad. Zpět po modré směr Malšice, Dobřejice a za nimi na Stádlecký most. Dál přes obce Stádlec, Křída a Dobronice. Pak projedete přírodním parkem Kukle a následují obce Třebelice, Bezděčín, Želeč, Skalice a Ústrašice a nakonec Planá. Odtud případně po cyklo Lužnická do Tábora.

Zajímavosti na trase

 • Plánské muzeum
 • Příběnice Původně největší z Rožmberských hradů střežil zájmy Vítkovců na severu jejich dominia. Ojedinělá je jeho osmiboká věž. Za husitských válek byl dobyt „zevnitř“ uprchlými vězni v čele s kazatelem Václavem Korandou. Dnes z něj jsou pouze zbytky zdí a věže. Na druhé straně řeky stával menší hrad Příběničky.
 • Červený dvůr Turistické odpočívadlo s minigolfem uprostřed jihočeského venkova.
 • Malšice Městys v samém centru „poloostrova“. V místní knihovně zrenovovaná galerie a unikátní výzdoba kostela.
 • Stádlecký most
 • Hrad Dobronice
 • Špejchar Želeč
 • Tábor