Eurovelo 13: Šumava - Lipensko

Mezinárodní dálková cyklotrasa Eurovelo 13 měří více než 10 000 km, přičemž podél českých hranic s Bavorskem a Rakouskem má délku 867 km. Jejím posláním je neustále připomínat historii tzv. „Železné opony“, která více jak 40 let rozdělovala Evropu. Na trase EV 13 v jižních Čechách se setkáte s řadou míst, které vás s touto pohnutou historií seznámí, ať již formou informačních cedulí nebo prostřednictvím malých muzeí s dobovými exponáty (Bučina, Nové Hrady).

„Tu se rozkládají široké lesní hřbety a svažují se líbezně, zatmívají se černou modří do údolí, kde stříbřitě probleskuje Vltava. V tomto pohledu je nevýslovně mnoho milého i tklivého.“  To napsal o své Horní Plané její nejvýznamnější rodák a jeden z velikánů Šumavy Adalbert Stifter. Takto by však šlo charakterizovat i krásu celé Šumavy. Tato mapa nechť je vám pomocníkem při objevování všech jejích zákoutí. Na jejím území totiž začínají nejen některé hlavní páteřní cyklotrasy Jihočeského kraje (Vltavská a Otavská cyklistická cesta, Zlatá stezka Blanice/Volyňka), ale Šumava je doslova protkána hustou sítí cyklotras, které vám pomohou odhalit všechny její tváře. Mějte však na paměti, že jste zde na návštěvě, a proto se prosím chovejte ohleduplně nejen k přírodě, ale i v silničním provozu, a rovněž i na lesních a polních cestách ke všem, kteří zde žijí a pracují. Odměnou vám bude plnohodnotný zážitek z vaší dovolené.