Přidat do programu

Zřícenina královského hradu Velešín

Hrad Velešín patří mezi nejstarší feudální sídla v jižních Čechách. Byl vybudován již na konci první třetiny 13. století jako královský hrad k upevnění moci a ochraně zájmů Přemyslovců v této oblasti. Od krále Přemysla Otakara II. hrad získal Čéč z Budějic, pak jej vlastnili páni z Michalovic a nakonec Rožmberkové. V roce 1487, za vlády Voka II. z Rožmberka, byl hrad opuštěn. V současné době je hrad v péči sdružení Hrady na Malši a nedílnou součástí jejich produktu Zemské cesty. Významným počinem sdružení zde bylo vybudování dřevěného mostu přes hradní příkop, čímž se zřícenina hradu zpřístupnila širšímu okruhu návštěvníků.

Zpět