Krajem pod Javorníkem

Zajděte na návštěvu za Klostermannem.

Výchozím místem pěšího výletu je Vacov, prvně zmiňovaný v r. 1352. Obec je složena ze tří částí: Vacova, Vlkonic a Miřetic. Zdejší dominantou je kostel sv. Mikuláše vybudovaný v letech 1888-1890 dle projektu schwarzenberského arch. Jana Sedláčka, stavitelem pak byl Jan Štěrbík z Vimperka.

V kostele se zachovaly četné náhrobky a cennou památkou je zvon od mistra Brikcího z Týnberku z r. 1588. Na zvonu je nápis s věnováním donátora Václava Koce z Dobrše. Okolo kostela najdeme v létě hřiby koloděje. Pod kostelem se nachází výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého ze 17. stol. Z Vacova vyrazíme směrem Sušice do Vrbice. Zde můžeme spatřit kapličku z r. 1949 a několik roubených domů, zvláště ten vlevo za kapličkou je výstavní. Odbočíme vlevo, projdeme chatovou oblastí, ve které se napojíme na modrou turistickou trasu. Vlevo míjíme rohanovské koupaliště, kam si můžeme odskočit vykoupat a občerstvit. Pokračujeme osadou Milíkov stále po modré turistické značce na Javorník. Při příchodu do vsi nás přivítá socha Karla Klostermanna, který se zasloužil o postavení zdejší rozhledny, místa našeho dnešního nejvyššího cíle. Ale nepředbíhejme. Javorník je oblíbeným turistickým střediskem. Tím se stal také zásluhou Rudolfa Berana, poslance a předsedy prvorepublikové Agrární strany, později předsedy vlády ČR i protektorátu. Jeho zásluhou zde vznikla i Švehlova chata - dnešní sanatorium, byla vydlážděna hlavní ulice či provedena elektrifikace obce. V Javorníku se můžeme občerstvit hned v několika restauracích. Najdeme zde i památkově chráněnou architekturu, uprostřed vsi stojí chráněná venkovská usedlost č. p. 29. Od usedlosti se vydáme podél lesa a lyžařského vleku vzhůru k vrcholu Javorníka (1065 m. n. m.). V půli cesty se zastavíme u památkově chráněné rotundy sv. Antonína Paduánského z roku 1939 a slavnostně vysvěcené 4. 8. 1940. Pěkný výhled od rotundy nás popožene k dosažení rozhledny, odkud je výhled ještě úchvatnější. Rozhledna na Javorníku byla postavena až v r. 1938, ač přípravný výbor v čele s Karlem Klostermannem zasedal již v roce 1914, vlastní výstavbu přerušila nejdříve 1. světová válka, poté nedostatek financí. Stavba začala 21. 6. 1938 a byla ukončena 31. 8. téhož roku. Byla postavena dle projektu arch. Karla Houry, na 27 kvádrech jsou vytesána jména těch, kdo se o rozhlednu zasloužil. V roce 2003 byla dokončena nástavba.  

Dnes má rozhledna 197 schodů, je 39 metrů vysoká, vyhlídková plošina je ve 30 metrech. Vidět zde za pěkného počasí krom šumavských velikánů Velkého Javoru či Roklanu můžeme i Alpy. Od rozhledny sejdeme zpět do vsi a po žluté turistické značce do Úbislavy. U mostu přes Horský potok stojí tzv. starobavorský Kohoutí kříž-lidový rozčepýřený, s nástroji Kristova umučení a řemeslnické nářadí, z Bavor jej v 19. stol. přivezl zdejší rolník a povozník Fr. Štoural a svým nákladem jej nechal opravit a postavit.  Za obcí stojí 350 let starý památný buk. V roce 1971 měl ve výšce 130 cm obvod 397 cm, byl vysoký 18 m, průměr koruny je 20 m. Z Úbislavy se vydáme po silničce do Benešovy Hory. Vesnička je známa svými stavbami s vlivem jihočeského lidového baroka. Usedlost č. p. 32 je přes 200 let stará. Ve vsi stojí přes 360 let stará lípa s obvodem 575 cm. Po silnici dojdeme přes Peckov zpět do Vacova.

Základní údaje:

  • Výchozí bod: Vacov
  • Trasa: Vacov-Vrbice-Milíkov-Javorník-Úbislav-Benešova Hora-Peckov-Vacov
  • Délka: cca 15 km
  • Náročnost trasy: střední
  • Přístup: pěšky, pro zdatné na kole 
  • Občerstvení: Vacov, Rohanov, Javorník, Benešova Hora  

Autor textu: Ing. Josef Pecka