Novohradsko-Doudlebsko

Krajina dvou tváří, krajina dobrých vod, krajina s duší nebo krajina zapomenutých příběhů. Tyto a mnohé další charakteristiky slyšíme od návštěvníků území, které se nachází jihozápadně od Českých Budějovic směrem k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě a Třeboní na východě.  Podobu území do značné míry určují Novohradské hory a řeka Malše se svým přítokem Stropnicí. V části Novohradských hor je území velmi řídce obydlené, takže jej vyhledávají turisté, kteří na jedné straně preferují aktivní turistiku (pěšky, na kole, na koni) a na straně druhé nechtějí na svých cestách potkávat masy lidí. Návštěvníci si zdejší pobyt často spojují  s pohodou, klidem a bezpečím.

To však neznamená, že by zde byly jen hory, hluboké lesy a divoké vody.  Celá oblast je bohatá na významné kulturní památky a přírodní zajímavosti. Ty jsou koncentrovány do Nových Hradů například s Terčiným údolím, hradem, zámkem a buqoyskou hrobkou, Borovan se zámkem a s památníkem rodiště Jana Žižky, Bujanova s Muzeem první koněspřežné železnice, Velešína, Římova, Doudleb, Žumberku a do okolí Trhových Svinů. Za objevení však stojí i významná aktivita spolku Hrady na Malší, díky níž jsou obnovovány a oživovány torza menších hradů nacházejících se podél řeky Malše.

Novohradsko – Doudlebsko asi zklame všechny, kteří očekávají moderní zábavné parky s technickými atrakcemi, ale naopak potěší ty, kteří rádi objevují zapomenuté stopy našich předků v krajině nebo kteří  ocení, že se při svých toulkách nemusí vyhýbat davům turistů.

Naším krédem je měkká neboli také šetrná turistika, což pro nás znamená ctít následující principy:   

  • Být šetrný ke krajině a k obcím. Připravené turistické trasy a cíle umožňují získat zážitky a informace, ale odvádějí pozornost od chráněných lokalit.
  • Být šetrný k lidem, kteří tu žijí.  Nesmí být nic, co by se dělo bez vědomí místních lidí, bez diskuse s nimi a bez hledání kompromisů. Díky tomu pak turista není nepřítel, ale vítaný host.   
  • Být šetrný k návštěvníkům. Každý náš host je pro nás závazkem a cítíme k němu zodpovědnost. Nabídka turistických cílů a služeb je vždy vedena snahou zamezit nejrůznějším nepříjemnostem a ohrožením. Bezpečnost návštěvníků  turistické oblasti Novohradsko – Doudelbsko je pro nás jednou ze základních priorit.