ŽELEZNÁ OPONA - ŽIVOT NA POHRANIČNÍCH ROTÁCH

Roty měly vlastní kuchaře, vojáky základní služby, a na některých útvarech, hlavně ve starším období i vlastní hospodářství, kde se chovala domácí zvířata a pěstovala zelenina pro potřeby příslušníků jednotky.

Roty měly vlastní kuchaře, vojáky základní služby, a na některých útvarech, hlavně ve starším období i vlastní hospodářství, kde se chovala domácí zvířata a pěstovala zelenina pro potřeby příslušníků jednotky. V padesátých a šedesátých letech byly podmínky života na pohraničních rotách spartánské. Vojáci většinou bydleli v nevyhovujících či provizorních objektech, což se začalo ve větší míře měnit v následujících desetiletích, kdy se mnoho rot přestěhovalo do zrekonstruovaných objektů nebo do novostaveb.

Doba mezi výkonem služby, spánkem byla vyplněna například úklidem roty a okolí nebo dalších pracovní činností podle potřeby. Od počátku šedesátých let bylo vojáků jednou za týden udělováno hraniční volno. To byla doba, kterou měli mít vyhrazenu sami pro sebe, takže mohli jít vycházku, číst knihy, spát, sportovat apod. V sedmdesátých a osmdesátých letech měli vojáci u PS, stejně jako v armádě, nárok na 2x 10 dní dovolené, která musela být vyčerpána. Na tzv. Krátkodobé volno k opuštění posádky neboli „Opušťák“, již vojáci nárok neměli. To se, jako vycházky, udělovala za odměnu nebo dle uvážení a libovůle velitele.

Celková délka

90 Km

Časová náročnost

Pár dní

Terén

Silnice

Doporučené období návštěvy

Jaro, léto, podzim

Fyzická náročnost

Středně náročná

Značení

Popis trasy

Jak se dostanete na začátek

Autem, autobusem, na kole

Jak se dostanete zpět

Autem, autobusem, na kole

Popis trasy

Vojáci většinou bydleli v nevyhovujících či provizorních objektech, což se začalo ve větší míře měnit v následujících desetiletích, kdy se mnoho rot přestěhovalo do zrekonstruovaných objektů nebo do novostaveb.

Zajímavosti na trase

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck

Nové Hrady

Žofínský prales

Svatý Kámen