Třeboňsko

Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami – takové je Třeboňsko. Mimořádné přírodní hodnoty vedly v roce 1977 k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací UNESCO a v roce 1979 pak k vyhlášení CHKO Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci i lázeňští hosté dnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Třeboňsko je přímo stvořené pro aktivní rodinnou dovolenou.

Z  největších turistických zajímavostí Třeboňska uvádíme: CHKO Třeboňsko, Slatinné lázně Třeboň, Soběslavsko-veselská blata, řeka Lužnice (vodáctví, kempy), třeboňská rybniční soustava, cyklostezky a naučné stezky, venkovská turistika, zámky (Třeboň, Chlum u Třeboně, Jemčina, Stráž nad Nežárkou), pískovny, města (Třeboň, Veselí nad Lužnicí, České Velenice, Suchdol nad Lužnicí), církevní památky, Schwarzenberská hrobka, Pivovar Bohemia Regent.

O zrodu turistické oblasti Třeboňsko se mluvilo již v průběhu loňského roku. K certifikaci této oblasti Jihočeskou centrálou cestovního ruchu došlo 19. prosince 2016. Tento certifikát byl udělen v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015 - 2020. Turistická oblast Třeboňsko byla certifikována jako zapsaný spolek.

Zakladateli jsou: Město Třeboň, Svazek obcí regionu Třeboňsko (SORT), DSO Vitorazsko, DSO Veselsko. Za podnikatelskou sféru jsou zakládajícími členy Slatinné lázně Třeboň, Hotel u Sloupu v Řípci na Veselsku a kemp U Pískovny ve Vitorazsku.

Turistická oblast Třeboňsko sdružuje v současné době celkem 20 obcí.

Město Třeboň

DSO Vitorazsko: České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Nová Ves nad Lužnicí, Rapšach, Suchdol nad Lužnicí.

DSO Veselsko: Borkovice, Drahov, Dynín, Mazelov, Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, Val, Veselí nad Lužnicí, Vlkov (okres České Budějovice), Zálší, Zlukov a Žíšov.

Aktivity Turistické oblasti Třeboňsko, z.s.

Mezi hlavní činnosti, kterými se spolek zabývá, patří koordinace rozvoje regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko ve všech oblastech, koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji všech tří zmíněných regionů, tvorba informační databanky a fotobanky regionu, spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, příprava informačně-propagačních materiálů, ediční činnost, spolupráce na rozvoji lidských vztahů, koordinace spolupráce mezi soukromými a veřejnými subjekty v oblasti cestovního ruchu, spolupráce a rozvoj informačních center v regionu, tvorba turistických produktů a zlepšení turistické nabídky regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.

 

3 K platforma:

Hlavním cílem spolku je spolupráce a komunikace v oblasti cestovního ruchu ve všech třech oblastech. Aby mohla být spolupráce efektivní a destinace konkurenceschopná, musí spolek zahrnovat také podnikatelský sektor.

 

Spolupráce a komunikace v rámci turistické oblasti Třeboňsko probíhá v několika úrovních:

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

Zakládajícími členy spolku (a zároveň členy valné hromady) se staly:

 • Město Třeboň (Mgr. Petr Werner, předseda spolku),
 • Dobrovolný svazek obcí Veselsko (Ing. Vít Rada),
 • Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko (Luboš Hešík),
 • Slatinné lázně Třeboň s. r. o. (prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.),
 • Hotel Sloup (Milan Máder),
 • Autocamp U Pískovny (Jan Čechal).
 • MAS Třeboňsko (Bc. Tomáš Novák)

Setkávání na schůzi valné hromady: několikrát ročně

 

 

Pracovní skupina infocenter a pracovníků v cestovním ruchu TO Třeboňsko – tzv. výkonný výbor spolku

Komunikace z hlediska organizace, produktů a marketingu cestovního ruchu probíhá prostřednictvím tzv. výkonného výboru infocenter TO Třeboňsko.

Členové výkonného výboru:

 • Bc. Barbora Bicková (produktová manažerka turistické oblasti Třeboňsko)
 • Roman Šollar (vedoucí IC České Velenice)
 • Ing. Lenka Horejsková (vedoucí IC Veselí nad Lužnicí)
 • Mgr. Daniel Veith (vedoucí OKCR Suchdol nad Lužnicí)
 • Ing. Alena Seberová (vedoucí OKCR Třeboň)
 • Mgr. Michaela Kajerová (vedoucí TIC města Třeboně)
 • Mgr. Iveta Pumprová (sales manager Slatinných lázní Třeboň)

Setkávání na schůzi výkonného výboru: několikrát ročně